Kontakt

Døves Frikirke

Døves Frikirke Danmark

Administration:

jan@doves-frikirke.dk

Ældste:

 

Jan Tausen Zachariassen

SMS - 42 50 19 52

 

jan@doves-frikirke.dk

Diakon:

 

Kristi Butivchenko

SMS - +46 76-014 87 77

 

kristi@doves-frikirke.dk

Diakon:

 

Benny Zachariassen

SMS - 28 26 94 80

 

bads@live.dk

Diakon:

 

Tim Jonasen

SMS - 20 71 78 37

 

tim.jonasen@gmail.com

Diakon:

 

Daniel Seo

SMS - 60 13 50 18

 

soccer10jesus@gmail.com

Diakon / Webmaster:

 

Aleks Lind

SMS - 60 54 43 10

 

aleks@doves-frikirke.dk

CVR : 30002008

Danske Bank : 3618-3162156179

Mobilepay : 42 17 23 45

Hjemmeside : doves-frikirke.dk

Youtube : DeafBibel og DeafJesus