Kontakt

Døves Frikirke

Døves Frikirke Danmark

Administration:

jan@doves-frikirke.dk

Ældste:


Jan Tausen Zachariassen

SMS - 42 50 19 52


jan@doves-frikirke.dk

Diakon:


Kristi Butivchenko

SMS - +46 76-014 87 77


kristi@doves-frikirke.dk

Diakon:


Benny Zachariassen

SMS - 28 26 94 80


bads@live.dk

Diakon:


Tim Jonasen

SMS - 20 71 78 37


tim.jonasen@gmail.com

Diakon:


Daniel Seo

SMS - 60 13 50 18


soccer10jesus@gmail.com

Diakon / Webmaster:


Aleks Lind

SMS - 60 54 43 10


aleks@doves-frikirke.dk

CVR : 30002008

Danske Bank : 3618-3162156179

Mobilepay : 42 17 23 45

Hjemmeside : doves-frikirke.dk

Youtube : DeafBibel og DeafJesus