Støt & Donation

Støt / Donation

STØT DØVE BØRN

Hvis du har hjerte for at hjælpe døve børn i verden, kan du blive fadder for kun 180 kr om måneden gennem Deaf Ministries International (DMI)
Hvilket gør, at du støtter dit fadderbarn til at have et bedre liv med skole, kost og fremtid.

Kontakt os for at blive fadder.

Sponsor til DMI

Hvad bruges til donation og hvorfor?

Som medlem - og som ven af kirken - er der mange forskellige muligheder for at være med til at støtte økonomisk.
Der er mange ting, som vi har brug for din støt og hjælp med formål til:

- Hjælpe døve børn i verden

- Døvemission og støtte andre fattige døvekirker

- Kontor, lokalleje, transport osv.

- Leje kirkelokalerne

- Døves Bibelprojekt

- Invitere gæsteprædkant fra andre lande osv.


Hvad Bibelen lærer os om donation?

Glæden ved at være en giver...

"Du skal ære Herren med din rigdom, med det første af al din afgrøde; så fyldes dine forrådskamre til overflod, dine persekar løber over med vin"
(Ordsp. 3, 9-10)


Bring hele Min tiende til forrådskammeret, så der bliver rigeligt med mad i Mit hus. Sæt Mig på prøve, så skal I se, at Jeg åbner himlens sluser og overøser jer med velsignelser.

(Malakias 3:10)

- Jesus siger: ”Alt, hvad I har gjort mod en af disse mindste brødre, det har I gjort mod mig!” (Matt 25,40)

Vi ønsker at række ud til dem, som er i nød, både åndeligt og fysisk.


Blandt andet findes der en række skattemæssigt fradragsberettigede ordninger:
Gaveordning §8 og §12.3:

Se: https://skat.dk/borger/fradrag/fradrag-for-gaver-og-bidrag-til-velgoerende-foreninger